Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Sinh học 6

Bài tập 1 trang 112 SGK Sinh học 6 Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì? Gợi ý trả lời bài 1 Quả và hạt phát tán nhờ động vật có các đặc điểm là quả ăn được: động vật ăn thịt quả, còn hạt thường có… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Sinh học 6