Gợi ý bài tập SGK bài 34 sinh 11

Câu 1: Trang 138 – sgk Sinh học 11 Sinh trưởng ở thực vật là gì? Hướng dẫn giải: Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước( chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và  kích thước của tế bào. —————————————————— Câu 2: Trang 138… Read more about Gợi ý bài tập SGK bài 34 sinh 11

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Tóm tắt lý thuyết I. Khái niệm Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước( chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và  kích thước của tế bào. II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp 1. Các mô phân sinh Mô phân… Read more about Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật