Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Vật lý 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 216 SGK Vật lý 11 Nêu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn. Gợi ý trả lời Công dụng và cấu tạo của kính thiên văn Kính thiên văn là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt, có tác dụng tạo ảnh có góc trông lớn đối với những… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Vật lý 11 Cơ bản