Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Vật lý 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 186 SGK Vật lý 10 Chất rắn kết tinh là gì? Gợi ý trả lời bài 1 Chất rắn có cấu trúc tinh thể gọi là chất rắn kết tinh. Các tích chất : Các chất rắn kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt, nhưng cấu trúc tinh… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Vật lý 10 Cơ bản

Bài 34: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Tóm tắt lý thuyết 1. Chất rắn kết tinh a. Cấu trúc tinh thể Cấu trúc tinh thể hay tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt ( nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian… Read more about Bài 34: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình