Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Hóa học 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 146 SGK Hóa học 10 Cho biết phương trình hóa học: H2SO4 (đặc) + 8HI → 4I2 + H2S + 4H2O Câu nào diễn tả không đúng tính chất các chất? A. H2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử B. HI bị oxi hóa thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S. C. H2SO4 oxi… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Hóa học 10 Cơ bản

Bài 34: Luyện tập Oxi và lưu huỳnh

Tóm tắt lý thuyết 1. So sánh tính oxi hoá của O2 và S? Oxi (8) Lưu huỳnh (16) Nhận xét Cấu hình electron 1s22s22p4 1s22s22p63s23p4 Đều có 6e lớp ngoài cùng Độ âm điện 3,44 2,58 ĐÂĐ: O > S Tính chất hoá học Có tính oxi hoá mạnh Ko có tính khử Có tính… Read more about Bài 34: Luyện tập Oxi và lưu huỳnh