Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Địa lý 8

Bài tập 1 trang 123 SGK Địa lý 8 Xác định trên hình 33.1 (SGK trang 118) chín hệ thống sông lớn của nước ta. Hướng dẫn giải Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ để xác định. ———————————————– Bài tập 2 trang 123 SGK Địa lý 8 Các thành phố Hà… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Địa lý 8

Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Tóm tắt lý thuyết Gồm 9 hệ thống sông lớn. Còn lại là các hệ thống sông nhỏ và rời rạc nằm dọc ven biển Quảng Ninh và Trung Bộ nước ta. 1. Sông ngòi Bắc Bộ (Lược đồ sông ngòi nước ta) a. Đặc điểm Sông có dạng hình nan quạt. Chế độ nước… Read more about Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta