Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Địa lý 7

Bài tập 1 trang 108 SGK Địa lý 7 Tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm và khu vực phân bố. – Tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm và khu vực phân bố. – Nhận xét về sự phân hoá thu… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Địa lý 7

Bài 34: Thực hành So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Tóm tắt lý thuyết (Lược đồ ba khu vực châu Phi) 1. Quan sát hình 34.1 (trang 107 SGK Địa lý 7), cho biết Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi? Tên các… Read more about Bài 34: Thực hành So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi