Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Địa lý 10

Bài tập 1 trang 133 SGK Địa lý 10 Dựa vào bảng số liệu (SGK trang 133). Vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp nói trên. Hướng dẫn giải Xử lí số liệu: Năm Sản phẩm 1950 1960 1970 1980 1990… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Địa lý 10

Bài 34: Thực hành Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Tóm tắt lý thuyết Bài số 1 Dựa vào bảng số liệu: (trang 133 SGK 10) TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1990 – 2003 Năm Sản phẩm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Than (triệu tấn) 1820 2603 2936 3770 3387 5300 Dầu mỏ (triệu… Read more about Bài 34: Thực hành Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới