Soạn bài Ôn tập phần làm văn

1. Tóm tắt nội dung bài học Tính thống nhất của văn bản. Tóm tắt văn bản tự sự Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm Văn bản thuyết minh Luận điểm trong bài văn nghị luận Văn bản tường trình và văn bản thông báo 2. Hướng dẫn đọc – hiểu văn… Read more about Soạn bài Ôn tập phần làm văn

Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo

1. Tóm tắt nội dung bài học Văn bản thông báo Khái niệm Mục đích Nội dung và thể thức Phân biệt giữa văn bản thông báo và văn bản tường trình 2. Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Câu 1: Tình huống nào cần làm văn bản thông báo? Ai thông báo và thông… Read more about Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo

Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học Bảng thống kê các tác phẩm văn học nước ngoài đã học Cụm văn bản nhật dụng. 2. Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Câu 1: Lập bảng thống kê các văn bản nước ngoài ở lớp 8 theo các cột: Tên văn bản, tên tác giả, nước,… Read more about Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Bài 33: Ôn tập phần làm văn

Tóm tắt bài 1. Tính thống nhất của văn bản Tính thống nhất của văn bản thể hiện trước hêt trong chủ đề, trong tính thống nhất chủ đề của văn bản. Chủ đề của văn bản là vấn đề chủ chốt, là đối tượng chính yếu mà văn bản biểu đạt. 2. Tóm tắt… Read more about Bài 33: Ôn tập phần làm văn

Bài 33: Luyện tập làm văn bản thông báo

Tóm tắt bài 1. Ôn tập lý thuyết a. Văn bản thông báo Khái niệm Văn bản dùng để truyền đạt thông tin cụ thể của cơ quan, đoàn thể, người tổ chức đến những người dưới quyền, thành viên đoàn thể, hoặc những ai quan tâm đến nội dung thông báo được biết để… Read more about Bài 33: Luyện tập làm văn bản thông báo

Bài 33: Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Tóm tắt bài 1. Bảng thống kê các văn bản nước ngoài Tên văn bản Tên tác giả Tên nước Thế kỷ Thể loại Nội dung chủ yếu Nghệ thuật nổi bật Cô bé bán diêm An-đéc-xen Đan Mạch XIX Tuyện kể Truyền cho người đọc lòng thương cảm sâu sắc đối với cô bé… Read more about Bài 33: Tổng kết phần văn (tiếp theo)