Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Sinh học 8

Bài tập 1 trang 106 SGK Sinh học 8 Trình bày cơ chế điều hòa thân nhiệt trong các trường hợp: trời nóng, trời oi bức và khi trời rét. Hướng dẫn giải chi tiết Các trường hợp Cơ chế điều hòa Trời oi bức Mồ hôi tiết nhiều, mang theo nhiệt ra khỏi cơ… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Sinh học 8