Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Sinh học 6

Bài tập 1 trang 109 SGK Sinh học 6 Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm. Gợi ý trả lời bài 1 Điểm giống nhau giữa hạt cây Hai lá mầm (hạt đỗ đen) và cây Một lá mầm (hạt… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Sinh học 6

Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Tóm tắt lý thuyết 1. Các cấu tạo của hạt Hình 1: Cấu tạo của hạt A- Một nửa hạt đậu đen đã bóc vỏ;  B-Hạt ngô đã bóc vỏ Câu hỏi Hạt đỗ đen Hạt ngô 1. Hạt gồm những bộ phận nào? Vỏ và phôi Vỏ,phôi, nhũ phôi 2. Bộ phận nào bao bọc… Read more about Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt