Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 143 SGK Sinh 12 Hoá thạch là gì? Nêu vai trò của hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hoá của sinh giới. Hướng dẫn giải chi tiết Hoá thạch là di vật của sinh vật đế lại. Nó có thể là xác sinh vật được bảo quản nguyên vẹn… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Tóm tắt lý thuyết 1. Hoá thạch và vai trò của các hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới a. Khái niệm hoá thạch Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ trái đất Có 3 loại hoá thạch: hoá thạch là… Read more about Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất