Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Vật lý 9

Bài tập C1 trang 90 SGK Vật lý 9 Làm thí nghiệm và chỉ rõ đèn nào sáng trong 2 trường hợp:  Đưa nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây.  Đưa nam châm từ trong ra ngoài cuộn dây. Hướng dẫn giải chi tiết Đưa nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây: đèn… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Vật lý 9

Bài 33: Dòng điện xoay chiều

Tóm tắt lý thuyết 1. Chiều của dòng điện cảm ứng a. Kết luận Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng thì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây có chiều ngược với chiều dòng điện cảm ứng khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện đó… Read more about Bài 33: Dòng điện xoay chiều