Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Hóa học 8

Câu 1 : Trang 117 sgk hóa 8 Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm? a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 b) 2H2O →(đp)  2H2 + O2 c) 2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2 Hướng dẫn giải: Trong phòng thí nghiệm,  điều chế hiđro bằng tác… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Hóa học 8

Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Tóm tắt lý thuyết 1. Điều chế H2 1.1. Trong phòng thí nghiệm 1.1.1. Cách tiến hành Nguyên liệu thường được dùng để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm là axit HCl và kim loại Zn. Cho viên kẽm vào dung dịch axit HCl Video 1: Phản ứng điều chế khí H2 từ phản ứng của Zn và… Read more about Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế