Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Hoá học 12 Cơ bản

Bài tập 1 trang 151 SGK Hóa học 12 a) Nguyên tắc luyện quặng thành gang? b) Nêu các phản ứng chính xảy ra ở lò cao? Hướng dẫn giải  Câu a: Nguyên tắc luyện quạng thành gang: Khử quặng bằng than cốc trong lò cao. Dùng CO làm chất khử để khử các oxit… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Hoá học 12 Cơ bản