Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Hóa học 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 147 SGK Hóa học 11 Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi qua dung dịch bạc nitrat trong dung dịch manoniac. Khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom(dư). Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Gợi ý trả lời bài 1 Khi… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Hóa học 11 Cơ bản