Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Địa lý 9

Bài tập 1 trang 123 SGK Địa lý 9 Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ? Hướng dẫn giải Có TP. Hồ Chí Minh là đầu môi giao thông vận tải quan trọng hàng đầu của Đông Nam Bộvà cả nước. Dân số đông, mức sống người dân… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Địa lý 9

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiết tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết 3. Dịch vụ Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP, cơ cấu đa dạng. Những điều kiện thuận lợi phát triển ngành dịch vụ: Vùng đông dân, có sức mua cao, lao động có trình độ và tay nghề cao. Có nhiều ngành công nghiệp và nhiều ngành kinh tế… Read more about Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiết tiếp theo)