Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Địa lý 7

Bài tập 1 trang 106 SGK Địa lý 7 Tại sao phần lớn Bắc Phi và Nam Phi đều nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng khí hậu của Nam Phi lại ẩm và dịu hơn khí hậu của Bắc Phi? Gợi ý trả lời bài 1 Khí hậu Nam Phi ẩm hơn khí hậu Bắc Phi vì: Diện tích… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Địa lý 7

Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết 3. Khu vực Nam Phi a. Khái quát tự nhiên Phần lớn khu vực Nam Phi có khí hậu nhiệt đới, càng vào sâu trong nội địa có xavan và hoang mạc, riêng phần phía Nam có khí hậu Địa Trung Hải. b. Khái quát kinh tế-xã hội Dân cư khu… Read more about Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)