Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Lịch sử 10

Bài tập 1 trang 162 SGK Lịch sử 10 Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì? Gợi ý trả lời bài 1 Tốc độ sản xuất và năng suất lao động con người tăng. Giảm sức lao động của con người. ⇒ Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở Anh.… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Lịch sử 10

Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Tóm tắt lý thuyết 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp: Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh. Cách mạng nổ ra sớm, chính quyền thuộc vì trong giai cấp tư sản. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất… Read more about Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu