Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Sinh học 9

Bài tập 1 trang 95 SGK Sinh học 9 Kĩ thuật gen là gì? Gồm những khâu nào? Công nghệ gen là gì? Gợi ý trả lời bài 1 Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển thông tin di truyền từ một cá thể… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Sinh học 9