Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Sinh học 8

Bài tập 1 trang 104 SGK Sinh học 8 Hãy giải thích tại sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng. Hướng dẫn giải chi tiết Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào bao gồm quá trình tổng hợp các sản phẩm… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Sinh học 8

Bài 32: Chuyển hoá

Tóm tắt lý thuyết 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng Chuyển hóa là quá trình biến đổi các chất đơn giản đã được hấp thụ thành các chất đặc trưng có cấu trúc phức tạp và tích lũy năng lượng, đồng thời  xảy ra sự  oxy hóa các chất phức tạp thành các… Read more about Bài 32: Chuyển hoá