Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Sinh học 6

Bài tập 1 trang 107 SGK Sinh học 6 Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương của em. Gợi ý trả lời bài 1 Dựa vào đặc điểm hình thái của vỏ quả… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Sinh học 6

Bài 32: Các loại quả

Tóm tắt lý thuyết 1. Các loại quả chính Hình 1: Phân biệt các loại quả Quả khô: Khi chín quả khô, vỏ mỏng, cứng Quả khô nẻ Quả đậu đen, Quả đậu hà lan, quả lạc, quả thìa là … Quả khô không nẻ Quả me, quà chò … Quả thịt: Khi chín thì mềm, vỏ dày,… Read more about Bài 32: Các loại quả