Gợi ý bài tập SGK bài 32 sinh 11

Câu 1: Trang 132 – sgk Sinh học 11 Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật. Hướng dẫn giải: HS tự sưu tầm tranh ảnh về tập tính động vật. Các tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật có thể trưng bày để mọi người… Read more about Gợi ý bài tập SGK bài 32 sinh 11

Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết IV. Một số hình thức học tập ở động vật 1. Quen nhờn Là hình thức học tập đơn giản nhất ĐV phớt lờ, không trả lời kích thích lặp lại nhiều lần 2. In vết Đv non đi theo “vết mẹ” ở loài khác, vật khác 3. Điều kiện hóa… Read more about Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)