Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Vật lý 12 Cơ bản

Bài tập 1 trang 165 SGK Vật lý 12 Hiện tượng quang – phát quang là gì? Phân biệt hiện tượng huỳnh quang và hiện tượng lân quang. Gợi ý trả lời bài 1 Khái niệm hiện tượng quang – phát quang:  Hiện tượng quang – phát quang là sự hấp thụ ánh sáng có… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Vật lý 12 Cơ bản

Bài 32: Hiện tượng quang và phát quang

Tóm tắt lý thuyết 1. Hiện tượng quang – phát quang a. Khái niệm về sự phát quang Một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng quang – phát quang. Chất có khả… Read more about Bài 32: Hiện tượng quang và phát quang