Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Vật lý 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 208 SGK Vật lý 11 Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh ra sao? Định nghĩa số bội giác. Gợi ý trả lời Các dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Vật lý 11 Cơ bản

Bài 32: Kính lúp

Tóm tắt lý thuyết 1. Tổng quát về các dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt Các dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần. Số bội giác: \(G=\frac{\alpha }{\alpha _0}=\frac{tan\alpha }{tan\alpha _0}\) 2. Công dụng và cấu tạo của… Read more about Bài 32: Kính lúp