Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Vật lý 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 173 SGK Vật lý 10 Phát biểu định nghĩa nội năng. Hướng dẫn giải Nội năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. —————————————————————– Bài tập 2 trang 173 SGK Vật lý 10 Nội năng của một lượng khí lí tưởng… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Vật lý 10 Cơ bản

Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng

Tóm tắt lý thuyết I. Nội năng. 1. Nội năng là gì ? Nội năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật : \(U{\rm{ }} = {\rm{ }}f\left( {T,{\rm{ }}V} \right)\) 2. Độ… Read more about Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng