Bài 32: Luyện tập chương 3 Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Tóm tắt lý thuyết 1. Tính chất hóa học của phi kim Hình 1: Tính chất hóa học của phi kim 2. Tính chất hóa học của phi kim (cụ thể) 2.1. Tính chất hóa học của Clo Hình 2: Tính chất hóa học của Clo 2.2. Tính chất hóa học của Cacbon và hợp chất của… Read more about Bài 32: Luyện tập chương 3 Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học