Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Hóa học 8

Câu 1 : Trang 113 sgk hóa 8 Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây: A. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác; B. Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác; C. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác; D. Phản ứng… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Hóa học 8

Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử

Tóm tắt lý thuyết 1. Sự khử và sự oxi hóa 1.1. Sự khử Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất. (Chất khử là chất nhường electron, chất oxy hóa là chất nhận electron) Thí nghiệm: CuO    + H2    Cu +   H2O Trong PTHH trên, ta thấy H2 đã kết hợp với nguyên tố… Read more about Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử