Bài 31: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)

Tóm tắt bài 1. Kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định. Đọc các văn bản sau và cho biết mỗi câu thuộc kiểu câu nào trong các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định. a. U nó không được thế (Ngô Tất Tố) b. Người… Read more about Bài 31: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)