Soạn bài Tổng kết phần văn

KIẾN THỨC ÔN TẬP 1. Em hãy ghi nhớ và ghi lại tất cả tên các văn bản đã được đọc – hiểu trong cả năm học. Sau đó tự kiểm tra và bổ sung những chỗ còn thiếu, điều chỉnh những chỗ sai và viết vào vở học một cách đầy đủ, chính xác danh… Read more about Soạn bài Tổng kết phần văn

Soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

I – CÔNG DỤNG 1. Đặt các dấu chấm (.), dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!) vào chỗ thích hợp có dấu ngoặc đơn. Giải thích vì sao em lại đặt các dấu câu như vậy. a, Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. – Dấu chấm than:… Read more about Soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

Bai 31: Động Phong Nha – Trần Hoàng

Tóm tắt nội dung Động Phong Nha cũng như tác phẩm Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử được xem như là một “văn bản nhật dụng”. Văn bản nhật dụng đề cập những yếu tố gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống hằng ngày của con người và xã hội đương đại như thiên nhiên, môi… Read more about Bai 31: Động Phong Nha – Trần Hoàng