Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Sinh học 8

Bài tập 1 trang 101 SGK Sinh học 8 Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường. Hướng dẫn giải chi tiết Môi trường cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước và muối khoáng. Quá trình… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Sinh học 8