Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Sinh học 7

Bài tập 1 trang 104 SGK Sinh học 7 Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép. Gợi ý trả lời bài 1 Điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép: Cá chép ưa các vực nước lặng (ao, hồ, ruộng, sông, suối …), chúng ăn tạp… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Sinh học 7

Bài 31: Cá chép

Tóm tắt lý thuyết 1. Đời sống Môi trường sống: nước ngọt. Đời sống: Ưa vực nước lặng Ăn tạp Là ĐV biến nhiệt. Sinh sản: Phân tính Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Trứng thụ tinh sẽ phát triển thành phôi. Hình 1: Sinh sản cá chép Trứng được thụ tinh → Phôi → Cá con 2. Cấu tạo… Read more about Bài 31: Cá chép