Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Sinh học 6

Bài tập 1 trang 104 SGK Sinh học 6 Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh? Gợi ý trả lời bài 1 Hiện tượng thụ phấn Hiện tượng thụ tinh Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Sinh học 6

Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

Tóm tắt lý thuyết 1. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn Hạt phấn rơi vào đầu nhụy và hút chất nhầy từ đầu nhụy tiết ra rồi trương lên và nảy mầm thành ống phấn, tế bào sinh dục đực được chuyển đến phần đầu của ống phấn. Ống phấn xuyên qua đầu nhụy,… Read more about Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt