Gợi ý bài tập SGK bài 31 sinh 11

Câu 1: Trang 126 – sgk Sinh học 11 Tập tính là gì? Hướng dẫn giải: Là chuỗi các phản ứng của động vật trả lời các kích thích từ môi trường Giúp cơ thể động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại ———————————————————– Câu 2: Trang 126 – sgk Sinh học… Read more about Gợi ý bài tập SGK bài 31 sinh 11

Bài 31: Tập tính của động vật

Tóm tắt lý thuyết I. Tập tính là gì? Là chuỗi các phản ứng của động vật trả lời các kích thích từ môi trường Giúp cơ thể động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại II. Phân loại tập tính 1. Tập tính bẩm sinh Là tập tính sinh ra đã… Read more about Bài 31: Tập tính của động vật