Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Vật lý 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 203 SGK Vật lý 11 Trình bày cấu tạo của mắt về phương diện quang học. Gợi ý trả lời  Cấu tạo của mắt về phương diện quang học Mắt là một hệ gồm nhiều môi trường trong suốt tiếp giáp nhau bằng các mặt cầu. Giác mạc (màng giác): Lớp màng… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Vật lý 11 Cơ bản