Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Hóa học 9

Bài tập 1 trang 101 SGK Hóa học 9 Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 7, 12, 16. Hướng dẫn giải chi tiết Số hiệu nguyên tử Cấu tạo nguyên tử Tính chất Chu… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Hóa học 9

Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Tóm tắt lý thuyết 1. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Các nguyên tố trong Bảng hệ thống tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử 2. Cấu tạo bảng tuần hoàn 2.1. Ô nguyên tố Hình 1: Ô nguyên tố Ô nguyên tố cho… Read more about Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học