Gợi ý bài tập SGK bai 31 hoa 8

Câu 1 : Trang 109 sgk hóa 8 Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau: a. Sắt (III) oxit b. Thủy ngân (II) oxit c. Chì (II) oxit. Hướng dẫn giải: Hướng dẫn: Hidro lấy oxi từ oxit của các kim loại Phương trình phản ứng: Fe3O4 + 4H2    →(t0)    4H2O… Read more about Gợi ý bài tập SGK bai 31 hoa 8

Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro

Tóm tắt lý thuyết Kí hiệu hóa học: H Nguyên tử khối: 1 Công thức hóa học: H2 Phân tử khối: 1 1. Tính chất vật lí H2 là chất khí không màu, không mùi và không vị. Tan rất ít trong H2O và nhẹ nhất trong các chất khí. 1 lít H2O ở 150C hòa… Read more about Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro