Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Địa lý 12

Bài tập 1 trang 143 SGK Địa lý 12 Dựa vào bảng số liệu: Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta: (Đơn vị: %) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Địa lý 12

Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Tóm tắt lý thuyết 1. Thương mại a. Nội thương Sau khi thống nhất đất nước đến nay, đã hình thành thị trường thống nhất đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân. Thu hút được sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế Có sự chuyển biến tích cực theo nền… Read more about Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch