Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Lịch sử 10

Bài tập 1 trang 150 SGK Lịch sử 10 Hãy trình bày diễn biến chính cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Gợi ý trả lời bài 1 Sự kiện “chè Bô-xtơn’ đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ. Cuối năm 1773, ba chiếc tàu… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Lịch sử 10

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Tóm tắt lý thuyết 1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương nghiệp Tư Bản Chủ nghĩa ở 13 thuộc địa Anh phát triển. Miền Bắc: Công trường thủ công phát triển nhiều ngành nghề như: rượu, thủy tinh,… Read more about Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ