Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Sinh học 6

Bài tập 1 trang 100 SGK Sinh học 6 Thụ phấn là gì? Gợi ý trả lời bài 1 Thụ phấn là hiện tượng tiếp xúc giữa hạt phấn với đầu nhụy. ——————————————————— Bài tập 2 trang 100 SGK Sinh học 6 Thế nào là hoa tự thụ phấn. Gợi ý trả lời bài 2… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Sinh học 6