Gợi ý bài tập SGK bai 30 sinh 11

Câu 1: Trang 123 – sgk Sinh học 11 Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp. Hướng dẫn giải: —————————————————– Câu 2: Trang 123 – sgk Sinh học 11 Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp? Hướng dẫn giải: Chất trung gian hóa học đi qua khe… Read more about Gợi ý bài tập SGK bai 30 sinh 11