Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Vật lý 12 Cơ bản

Bài tập 1 trang 158 SGK Vật lý 12 Trình bày thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện? Gợi ý trả lời bài 1 Thí nghiệm của Héc về hiện tượng quang điện Chiếu một chùm sáng do hồ quang phát ra vào tấm kim loại tích điện âm thì tấm kim loại bị… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Vật lý 12 Cơ bản

Bài 30: Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng

Tóm tắt lý thuyết 1. Hiện tượng quang điện a. Thí nghiệm của Héc về hiện tượng quang điện Chiếu một chùm sáng do hồ quang phát ra vào tấm kim loại tích điện âm thì tấm kim loại bị mất điện tích âm. Các thí nghiệm cho thấy, ánh sáng hồ quang đã làm… Read more about Bài 30: Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng