Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Vật lý 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 162 SGK Vật lý 10 Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm một ví dụ về quá trình này. Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 1 Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. Ví dụ: Nung nóng 1 bình… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Vật lý 10 Cơ bản

Bài 30: Quá trình đẳng tích và định luật Sác-lơ

Tóm tắt lý thuyết I. Quá trình đẳng tích. Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi. II. Định luật Sác –lơ. 1. Thí nghiệm. Thí nghiệm  theo dõi sự thay đổi áp suất của một lượng khí theo nhiệt độ trong quá trình đẳng tích. Đo nhiệt độ của một lượng… Read more about Bài 30: Quá trình đẳng tích và định luật Sác-lơ