Bài 30: Bài thực hành 4

Tóm tắt lý thuyết 1. Kiến thức cần nắm 1.1. Thí nghiệm 1: Điều chế và thu khí oxi Phương trình phản ứng:  2KClO3  2KCl  + O2 1.2.Thí nghiệm 2: đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong oxi Phương trình phản ứng: S  + O2  SO2 2. Kĩ năng phòng thí nghiệm Khi điều chế oxi,… Read more about Bài 30: Bài thực hành 4