Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Hóa học 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 135 SGK Hóa học 11 Thế nào là ankadien, ankadien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và tên gọi các ankadien liên hợp có công thức phân tử C4H6, C5H8? Gợi ý trả lời bài 1 Ankadien là hidrocacbon mạch hở có chứa hai nối đôi. Ankadien liên hợp là… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Hóa học 11 Cơ bản

Bài 30: Ankađien

Tóm tắt lý thuyết 1. Định nghĩa và phân loại 1.1. Định nghĩa Ankađien là hidrocacbon không no, mạch hở. Trong phân tử có chứa 2 liên kết đôi. Công thức tổng quát: CnH2n-2 (n≥3). Ví dụ:​ CTPT       CTCT C3H4       CH2= C = CH2  propađien (allen) C4H6       CH2 = C= CH – CH3 CH2 = CH – CH=… Read more about Bài 30: Ankađien