Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Địa lý 8

Bài tập 1 trang 109 SGK Địa lý 8 Căn cứ vào hình 28.1 (SGK trang 103), hình 33.1 (SGK trang 118) hoặc bản đồ địa hình trong Atlat Việt Nam, em hãy cho biết: Đi theo vĩ tuyến 22oB, từ biên giới Việt – Lào đến biên giới Việt – Trung, ta phải vượt… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Địa lý 8

Bài 30: Thực hành Đọc bản đồ địa hình Việt Nam

Tóm tắt lý thuyết Căn cứ vào hình 28.1 (trang 103 SGK 8), hình 33.1 (trang 118 SGK 8) hoặc bản đồ địa hình trong Atlat Việt Nam, em hãy cho biết (Hình 28.1 Lược đồ địa hình Việt Nam) Câu 1: Đi theo vĩ tuyến 22oB, từ biên giới Việt Lào đến biên giới… Read more about Bài 30: Thực hành Đọc bản đồ địa hình Việt Nam