Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Địa lý 7

Bài tập 1 trang 96 SGK Địa lý 7 Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi. Hướng dẫn giải chi tiết Sản xuất cây công nghiệp được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hoá, nhằm mục đích xuất khẩu. Các đồn điền thuộc sở… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Địa lý 7

Bài 30: Kinh tế châu Phi

Tóm tắt lý thuyết 1. Nông nghiệp a. Ngành trồng trọt Còn lạc hậu so với thế giới. Có sự khác nhau về tỉ trọng, kĩ thuật canh tác giữa ngành trồng cây công nghiệp để xuất khấu và cây lương thực Cây công nghiệp trồng theo hướng chuyên môn hóa xuất khẩu Cây lương… Read more about Bài 30: Kinh tế châu Phi