Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào? A. Pascal B. thnl C. html D. thml Câu 2: Kể tên một số trình duyệt web? A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,… B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,… C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Tin học 9

Bài tập 1 trang 26 SGK Tin học 9 Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web. Gợi ý trả lời bài 1 Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Tin học 9

Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Tóm tắt lý thuyết 1. Tổ chức thông tin trên Internet a. Siêu văn bản và trang web Với hàng triệu máy chủ lưu thông tin, Internet là một kho dữ liệu khổng lồ. Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp… Read more about Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet