Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Thực hiện tính toán trên trang tính

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính: 1. Nhấn Enter 2. Nhập công thức 3. Gõ dấu = 4. Chọn ô tính A. 4; 3; 2; 1 B. 1; 3; 2; 4 C. 2; 4; 1; 3 D. 3; 4; 2; 1 Câu 2:… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Thực hiện tính toán trên trang tính

Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

Tóm tắt lý thuyết 1. Sử dụng công thức để tính toán Khả năng tính toán là một điểm ưu việt của chương trình bảng tính: Phép toán Toán học Chương trình bảng tính Cộng + + Trừ – – Nhân x * Chia : / Lũy thừa 62 6^2 Phần trăm % % Bảng 1. Kí… Read more about Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính