Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trên lĩnh vực: A. Kinh tế – xã hội B. Văn hóa – giáo dục C. Sản xuất D. Kinh tế – văn hóa – xã hội Câu 2: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở A. Anh B. Pháp C. Đức D. Ý Câu… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Lịch sử 8

Bài tập 1 trang 27 SGK Lịch sử 8 Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới? Gợi ý trả lời bài 1 Đầu thế kỉ XIX, hàng loạt quốc gia tư sản ra đời ở khu vực Mĩ La-tinh.… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Lịch sử 8

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Tóm tắt lý thuyết I. Cách mạng công nghiệp 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh (Chủ bao mua và những người kéo sợi) Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII, Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp với việc phát minh ra máy móc trong… Read more about Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới